Các yếu tố định giá

  • 1. Dựa trên giao dịch gần nhất trên địa bàn

  • 2. Chủ đầu tư, Đơn vị thi công (Chất lượng và bố trí căn hộ)

  • 3. Vị trí toà chung cư trong quần thể

  • 4. Hướng ban công của căn hộ chung cư

  • 5. View của ban công

  • 6. Tầng cao của căn hộ chung cư

  • 7. Số phòng ngủ và vệ sinh của căn hộ

  • 8. Tiện ích dự án và tiện ích xung quanh dự án

Tự định giá căn hộ

"Kết quả định giá sẽ được gửi qua E-mail của bạn"

Thông tin người nhận